Процедура № 6993 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 01.04.2024 34,500.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (добита на временни складове от обекти за сеч с № 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413), до обект по чл. 206 от Закон за горите - Стопански двор, находящ се на територията на ТП „ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 2413 бл, изгр, цр, мжд, кгбр 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 620 Пр. куб.м. 530 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1150 Пр. куб.м.