Ценоразписи

Ценоразпис 2003-5
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис 1915-8
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 8 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Кости
ДГС Ново Паничарево
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Н. Паничарево
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
21.05.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДЛС Несебър
2003-1,2001-9,1904-11
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от об.2012
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от об.2010
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис 2020_3
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020_2
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
12008-1
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Карнобат
2006-3
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.05.2020 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 7 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
14.05.2020 / ДГС Кости
Ценоразпис 1915-7
Файл
Добавен
14.05.2020 / ДГС Звездец