Ценоразписи

Одобрен допълнителен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от Наредбата в сила от 01.04.2020г. , ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Стара Загора
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Айтос
ценоразпис
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
01.04.2020 / ДГС Елхово
ценоразпис продажба дървесина
Файл
Добавен
01.04.2020 / ДЛС Ропотамо
2001-6
Файл
Добавен
01.04.2020 / ДГС Карнобат
12007-2
Файл
Добавен
31.03.2020 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
31.03.2020 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина на територията на ДГС - Айтос
Файл
Добавен
27.03.2020 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
27.03.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
27.03.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.03.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.03.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.03.2020 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
24.03.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
23.03.2020 / ДГС Средец
предложение 1902
Файл
Добавен
23.03.2020 / ДЛС Несебър
2001-5
Файл
Добавен
19.03.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.03.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.03.2020 / ДГС Айтос