Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 1917 и 1919
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от Наредбата , ТП ДГС Стара Загора , 2020г.
Файл
Добавен
07.01.2020 / ДГС Стара Загора
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
06.01.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис на ДГС Чирпан за 2020 год.
Файл
Добавен
06.01.2020 / ДГС Чирпан
Одобрени предложения за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.01.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи(18-29 см) от обекти 1926,1927 и 1928
Файл
Добавен
06.01.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
03.01.2020 / ДГС Нова Загора
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.01.2020 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по дървесни видове и сортименти в ТП ДГС Айтос за 2020г.
Файл
Добавен
02.01.2020 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
02.01.2020 / ДГС Айтос
Одобрени предложения за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
02.01.2020 / ДГС Средец
1904-6,1906-9
Файл
Добавен
31.12.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
30.12.2019 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
30.12.2019 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 12 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
27.12.2019 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 11 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
23.12.2019 / ДГС Кости
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
23.12.2019 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев (пакет 1917-3) по ценоразпис
Файл
Добавен
23.12.2019 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.12.2019 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
23.12.2019 / ДЛС Несебър