Ученици от клуб "Млади възрожденци" гр. Нова Загора извършиха залесяване съвместно с горски служители на ДГС Нова Загора

На 1 декември 2023г. ученици от 8, 9 и 10 клас на клуб „Млади възрожденци“ на ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора и техният ръководител г-жа Тянка Стоянова участваха в залесяване с контейнерни фиданки черен бор на територията на ТП ДГС Нова Загора. Залесени бяха също така фиданки от зимен дъб, произведени от учениците на клуба. Децата с любопитство и интерес изслушаха опознавателните уроци за гората, представени от горските служители на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Нова Загора“ и споделиха своите познания за горския свят. Горските специалисти демонстрираха и разказаха на учениците и учителите как правилно се залесяват дръвчета и какво е нужно за тяхното успешно отглеждане и съхранение.