Процедури

Процедура № 3447 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 08.11.2019
Втора дата
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване и монтаж на монитори към компютърните системи за нуждите на ТП "ДЛС Ропотамо“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.