Процедури

Процедура № 4955 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 06.01.2021
Втора дата
Начална цена 30,135.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2107
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 7 куб.м.
За огрев 1256 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1263 куб.м.