Процедури

Процедура № 5912 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 19.01.2022
Втора дата
Начална цена 2,070.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2022 г. на работниците и служителите на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.