Процедура № 5935 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5935 на ДГС Тича от 11.02.2022 е прекратена!
ДГС Тича 11.02.2022 6,588.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2209

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2209 иглолистни 9.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 85.90 куб.м.