Процедура № 6544 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 18.11.2022 21.11.2022 49,465.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 231-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
231-1 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка 260 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 344.00 куб.м.