Процедура № 6860 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 56,307.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет „търг с явно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Кипилово“ в Обект № 241

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
241 Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Явор,Келявгабър 282 куб.м. 2 куб.м. 14 куб.м. 120 куб.м. 221 куб.м. 72 куб.м. 711 куб.м.