Процедура № 6868 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 19.12.2023 20.12.2023 139,590.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект 2401-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401-Е Бук,Зимендъб 834 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 942 куб.м.