slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6952 ДГС Царево 26.02.2024 бб, чб, бл, цр, акдр, кгбр, срл, чдб 2427 Процедури за добив на дървесина 56,692.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6923 ДГС Царево 22.01.2024 изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк; 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413; Процедури за добив на дървесина 478,634.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6854 ДГС Царево 12.12.2023 изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк, чб, пяс; 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425 Процедури за добив на дървесина 429,029.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6526 ДГС Царево 26.01.2023 изгр, бл, срлп, цр, пяс 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6524 ДГС Царево 26.01.2023 мжд, цр, бл, изгр, срлп, кгбр 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6394 ДГС Царево 08.12.2022 изгр, бл, цр, срлп, мжд, гбр, кгбр, избк, чб, мб, пяс; 2312, 2313, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2322; Процедури за добив на дървесина 328,251.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6393 ДГС Царево 08.12.2022 изгр, бл, цр, срлп, мжд, кгбр, избк, чб, мб, пяс; 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2314, 2315, 2321; Процедури за добив на дървесина 819,255.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6187 ДГС Царево 05.07.2022 цр, бл, кгбр, мжд, изгр; 2221 Процедури за добив на дървесина 75,415.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6130 ДГС Царево 12.05.2022 чб, бл, мжд, изгр; 2220 Процедури за добив на дървесина 53,275.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6011 ДГС Царево 15.03.2022 Обект № 3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 50,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5957 ДГС Царево 23.02.2022 изгр, бл, чб, срлп 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,280.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5956 ДГС Царево 23.02.2022 мжд, цр, бл, изгр, срлп, кгбр 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 и 2209 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5840 ДГС Царево 14.12.2021 чб, мжд, бл, цр, кгбр, срлп, кп, пяс, чдб, бб 2210 Процедури за добив на дървесина 121,379.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5839 ДГС Царево 14.12.2021 изгр, избк, бл, цр, мжд, кгбр, чб, бб; 2213 - 1, 2214 - 1, 2215 - 1, 2216 - 1, 2217 - 1, 2218 - 1, 2219 - 1; Процедури за продажба на дървесина 708,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5720 ДГС Царево 29.11.2021 бл, изгр, избк, чб, мжд, кгбр, бб, цр; 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за добив на дървесина 215,439.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5718 ДГС Царево 29.11.2021 изгр, бл, цр, мжд, кгбр, чб, срлп; 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209; Процедури за добив на дървесина 316,490.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5581 ДГС Царево 29.09.2021 бл, изгр 2119 Процедури за добив на дървесина 28,926.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5294 ДГС Царево 25.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5293 ДГС Царево 17.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5118 ДГС Царево 08.03.2021 мжд, цр, бл, изгр 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача