Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6187 ДГС Царево 05.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
139 куб.м. 282 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м. 1 куб.м. 2490 куб.м.
цр, бл, кгбр, мжд, изгр;
2221 Процедури за добив на дървесина 75,415.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
6130 ДГС Царево 12.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 273 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 1692 куб.м. 0 куб.м. 2035 куб.м.
чб, бл, мжд, изгр;
2220 Процедури за добив на дървесина 53,275.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
6011 ДГС Царево 15.03.2022 Обект № 3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 50,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2201, 2202, 2203, 2204 и 2209 до адрес на краен потребител, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево” Виж пълна информация
5957 ДГС Царево 23.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
314 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 314 куб.м.
изгр, бл, чб, срлп
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,280.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, подвоз и разтоварване на едра строителна дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 и 2210, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево” Виж пълна информация
5956 ДГС Царево 23.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 980 Пр. куб.м. 720 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1700 Пр. куб.м.
мжд, цр, бл, изгр, срлп, кгбр
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 и 2209 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ОТ ОБЕКТИ ЗА СЕЧ С № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 и 2209), до обект по чл. 206 от Закон за горите- СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
5840 ДГС Царево 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3772 куб.м.
чб, мжд, бл, цр, кгбр, срлп, кп, пяс, чдб, бб
2210 Процедури за добив на дървесина 121,379.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
5839 ДГС Царево 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 1984 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 6433 куб.м. 27 куб.м. 8588 куб.м.
изгр, избк, бл, цр, мжд, кгбр, чб, бб;
2213 - 1, 2214 - 1, 2215 - 1, 2216 - 1, 2217 - 1, 2218 - 1, 2219 - 1; Процедури за продажба на дървесина 708,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
5720 ДГС Царево 29.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 1984 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 6433 куб.м. 27 куб.м. 8588 куб.м.
бл, изгр, избк, чб, мжд, кгбр, бб, цр;
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за добив на дървесина 215,439.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”
(за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)
Виж пълна информация
5718 ДГС Царево 29.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
191 куб.м. 3446 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 8916 куб.м. 18 куб.м. 12613 куб.м.
изгр, бл, цр, мжд, кгбр, чб, срлп;
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209; Процедури за добив на дървесина 316,490.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
5581 ДГС Царево 29.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 566 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 663 куб.м. 0 куб.м. 1246 куб.м.
бл, изгр
2119 Процедури за добив на дървесина 28,926.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
5294 ДГС Царево 25.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско - бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, включително ремонт и доставка на резервни части и консумативи за МПС – стопанисвани от
ТП „Държавно горско стопанство Царево”, за срок до 24 месеца.
Виж пълна информация
5293 ДГС Царево 17.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други подобни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми и/или такива за новопридобити за моторни превозни средства (МПС) – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за срок до 24 месеца” Виж пълна информация
5118 ДГС Царево 08.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 750 Пр. куб.м. 950 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1700 Пр. куб.м.
мжд, цр, бл, изгр
1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ОТ ОБЕКТИ ЗА СЕЧ С № 1903, 2002, 2021, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112), ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
4918 ДГС Царево 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 925 куб.м. 8 куб.м. 3920 куб.м. 2718 куб.м. 14 куб.м. 7695 куб.м.
изгр, бл, мжд, цр, чб, избк,
2114 – 1, 2115 – 1, 2116 – 1, 2117 – 1, 2118 - 1; Процедури за продажба на дървесина 529,579.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
4901 ДГС Царево 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича” Виж пълна информация
Процедура № 4901 на ДГС Царево от 17.12.2020 е прекратена!
4800 ДГС Царево 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 925 куб.м. 8 куб.м. 3920 куб.м. 2718 куб.м. 14 куб.м. 7695 куб.м.
изгр, бл, мжд, цр, чб, избк,
2114 – 1, 2115 – 1, 2116 – 1, 2117 – 1, 2118 - 1; Процедури за продажба на дървесина 529,579.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
Процедура № 4800 на ДГС Царево от 30.11.2020 е прекратена!
4799 ДГС Царево 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216 куб.м. 3793 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 15146 куб.м. 44 куб.м. 19233 куб.м.
изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк, бб, чб,
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118; Процедури за добив на дървесина 446,974.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Виж пълна информация
4587 ДГС Царево 02.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 296 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 746 куб.м. 6 куб.м. 1058 куб.м.
изгр, бл, цр, мжд,
2008 Процедури за добив на дървесина 24,567.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
4462 ДГС Царево 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 65 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
тп
2027 - 1 Процедури за продажба на дървесина 33,545.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
4461 ДГС Царево 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 65 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
тп
2027 Процедури за добив на дървесина 12,538.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация