slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7010 ДГС Чирпан 13.05.2024 здб, гбр, цр 246121 Продажба на стояща дървесина на корен 95,774.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6946 ДГС Кипилово 13.02.2024 14.02.2024 Бялбор,Смърч,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Бреза,Череша 248 Продажба на стояща дървесина на корен 48,317.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6945 ДГС Кипилово 12.02.2024 13.02.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимен дъб,Габър,Липа,Трепетлика,Бреза, Мъждрян,Келяв габър,Върба,Череша 247 Продажба на стояща дървесина на корен 168,613.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6939 ДГС Кипилово 07.02.2024 08.02.2024 Бялбор,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Ясен,Явор,Орех,Акация,Череша,Шестил 246 Продажба на стояща дървесина на корен 4,477.65 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6931 ДГС Кипилово 29.01.2024 30.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,851.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6930 ДГС Кипилово 29.01.2024 30.01.2024 Бялбор,Веймутовбор,Бук,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Череша 244 Продажба на стояща дървесина на корен 151,450.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6929 ДГС Кипилово 29.01.2024 30.01.2024 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 70,342.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6920 ДГС Чирпан 15.01.2024 здб, бл, кгбр, кдб, цр 246104 Продажба на стояща дървесина на корен 127,234.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6909 ДГС Стара река 04.01.2024 05.01.2024 Бялбор,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Бряст,Ясен,Липа,Явор,Череша 2406-К Продажба на стояща дървесина на корен 8,092.90 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6908 на ДГС Кипилово от 04.01.2024 е прекратена!
6908 ДГС Кипилово 04.01.2024 05.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6907 на ДГС Кипилово от 03.01.2024 е прекратена!
6907 ДГС Кипилово 03.01.2024 04.01.2024 Бялбор,Веймутовбор,Бук,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Череша 244 Продажба на стояща дървесина на корен 155,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6906 на ДГС Кипилово от 03.01.2024 е прекратена!
6906 ДГС Кипилово 03.01.2024 04.01.2024 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 71,866.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6863 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
6863 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб,Габър,Шестил 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6862 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
6862 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Върба,Череша,Шестил 244 Продажба на стояща дървесина на корен 155,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6861 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
6861 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 71,866.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6860 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Явор,Келявгабър 241 Продажба на стояща дървесина на корен 56,307.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6859 ДГС Чирпан 11.12.2023 здб, бк, гбр, кгбр, ак, мжд, цр, кдб 246103, 246104 и 246105 Продажба на стояща дървесина на корен 468,390.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6851 ДЛС Тунджа 16.11.2023 2317 Продажба на стояща дървесина на корен 61,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6841 ДЛС Тунджа 25.10.2023 чб, кдб, мжд 2312 Продажба на стояща дървесина на корен 21,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6839 ДГС Стара река 13.11.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,цер,Трепетлика,Дъб 2312-Е Продажба на стояща дървесина на корен 19,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача