slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6863 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб,Габър,Шестил 245 Продажба на стояща дървесина на корен 5,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6862 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Върба,Череша,Шестил 244 Продажба на стояща дървесина на корен 155,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6861 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 242 Продажба на стояща дървесина на корен 71,866.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6860 ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Явор,Келявгабър 241 Продажба на стояща дървесина на корен 56,307.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6859 ДГС Чирпан 11.12.2023 здб, бк, гбр, кгбр, ак, мжд, цр, кдб 246103, 246104 и 246105 Продажба на стояща дървесина на корен 468,390.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6851 ДЛС Тунджа 16.11.2023 2317 Продажба на стояща дървесина на корен 61,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6841 ДЛС Тунджа 25.10.2023 чб, кдб, мжд 2312 Продажба на стояща дървесина на корен 21,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6839 ДГС Стара река 13.11.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,цер,Трепетлика,Дъб 2312-Е Продажба на стояща дървесина на корен 19,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6791 ДЛС Тунджа 30.08.2023 чб 2313 Продажба на стояща дървесина на корен 161,636.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6785 ДГС Кипилово 08.09.2023 Бялбор,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Мъждрян,Келявгабър 232К Продажба на стояща дървесина на корен 82,933.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6741 ДЛС Тунджа 11.07.2023 чб 2311 Продажба на стояща дървесина на корен 190,964.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6595 ДГС Чирпан 06.03.2023 здб, цр, гбр, срлп, кгбр, мжд, бл, едлп 236113 и 236114 Продажба на стояща дървесина на корен 196,405.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6405 ДГС Чирпан 12.12.2022 здб, цр, ак, чдб, кдб, кгбр, мжд, бл, срлп 236108, 236109 и 236110 Продажба на стояща дървесина на корен 476,295.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5965 ДГС Свиленград 28.02.2022 здб,мжд,гбр,кл,лп 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 79,653.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5946 ДГС Сливен 18.02.2022 бк, гбр, др. шир. 2229 Продажба на стояща дървесина на корен 87,868.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5921 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2214А Продажба на стояща дървесина на корен 63,282.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5920 ДГС Сливен 31.01.2022 широколистни 2226 Продажба на стояща дървесина на корен 48,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5919 ДГС Ивайловград 02.02.2022 бл;здб;кгбр;цр;мждр;ак;гбр; 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233; Продажба на стояща дървесина на корен 406,891.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5900 ДГС Свиленград 05.01.2022 здб,лп,гбр,мждр,кгбр,кл,бл,мкл 2204, 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 129,914.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5898 ДГС Кипилово 31.12.2021 1001 ц, 1007 г, е, з, 1014 д, ж, 1017 а, в, д, 1019 в, г, 1020 г, д, 1024 а, б, в, 1033 в, е, к, 1069 а, б, 1070 а, в, ж, з, 1071 з, и, к, 1072 д, е, 1073 м, н, 1078 в, г, е, ф, 1079 в, г, з, и, к, 1080 б, в, г, з, к, л, 1090 д, 1092 б, в, 1106 в, 1107 з, и, 1167 л1; 15 Продажба на стояща дървесина на корен 64,178.00 лв. без ДДС